Instalacje sprężonego powietrza

Instalacja sprężonego powietrza jest najbardziej popularnym nośnikiem energii w większości zakładów przemysłowych. W procesie sprężania tylko ok 18% energii zużywanej przez sprężarki jest zamieniane na energię sprężonego powietrza. Optymalizacja projektu: aby koszt energii zużywanej przez sprężarki był jak najniższy, należy dokładnie i precyzyjnie zaprojektować i wykonywać instalacje sprężonego powietrza.

Efektywny energetycznie system instalacji sprężonego powietrza to gwarancja oszczędności w firmie poprzez obniżenie kosztów produkcji!

Nasza firma podchodzi do tego typu realizacji z dokładnością i niezbędnymi obliczeniami, bilansu zużycia powietrza czy podaniu wielkości spadków ciśnienia dla takiej instalacji. Obecnie należy instalacje projektować i wykonywać pod potrzeby konkretnej technologii, jakiej używa inwestor. Dostarczymy wówczas powietrze o żądanych parametrach: ciśnienie, ilość, klasa czystości, obniżając koszty produkcji.

Instalacja pneumatyczna występuje w większości zakładów produkcyjnych, gdzie używane są narzędzia lub pracują maszyny napędzane sprężonym powietrzem.

Instalacją sprężonego powietrza nazywamy każdy rurociąg technologiczny służący do rozprowadzania sprężonego powietrza od sprężarki do punktów odbioru, w określonej ilości, czasie i pod konkretnym ciśnieniem. Tego rodzaju systemy mają bardzo wszechstronne zastosowanie w przemyśle, między innymi jako napęd wielu narzędzi np.szlifierek, wiertarek, instalowane są również w warsztatach mechanicznych. Instalacje sprężonego powietrza składają się z:

  • sprężarek (kompresorów) wyposażonych w system sterowania i regulacji
  • systemów uzdatniania sprężonego powietrza (filtry, osuszacze, cyklony)
  • zbiorników ciśnieniowych
  • instalacji dystrybucji sprężonego powietrza, czyli rurociągów